HEAD BG

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
бул. Приморски 135, Варна 9002
тел. (052) 612173
факс (052) 612146
e-mail: office@vcci.bg

Председател:
тел. (052) 609698, e-mail: tabakov@vcci.bg

Търговски регистър:
тел. (052) 612173, e-mail: office@vcci.bg

Митнически консултации:
тел. (052) 615140, e-mail: office@vcci.bg

Супервайзор:
тел. (052) 612173, e-mail: nedelchev@vcci.bg