HEAD BG

4 януари 2005 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви представя страницата на Варненската търговско-индустриална камара в Интернет. Чрез нея ние разчитаме да подобрим комуникацията на Камарата със своите членове, а така също и с многобройните чуждестранни фирми и организации, търсещи контакт с нас.

Варненска търговско-индустриална камара е създадена през 1895 година и е една от първите търговско-индустриални камари в България. Нейната главна цел е да помага за развитието на благоприятна бизнес-среда в региона, за решаването на стопанските и законодателни проблеми и да информира и защитава своите членове в условията на пазарната икономика.

На нашата страница ще намерите актуална информация за икономическото състояние на Варненски регион; за престоящи събития, срещи и прояви, организирани от Камарата и деловите среди на Варна; за вида на предлаганите от нас услуги и свързания с това документооборот.

Ние също се надяваме електронния вариант на бюлетина на Варненска търговско-индустриална камара да улесни обратната връзка между нас по всички, поставени от Вас въпроси и проблеми.

Позволете ми да използвам възможността, с това свое първо обращение, да Ви пожелая успехи в бизнеса през настоящата година, много здраве и щастие на Вас и Вашите семейства.


Иван Табаков,                          
Председател на Варненска         
търговско-индустриална камара