HEAD BG

Регион Варна – регионален център на Североизточна България с територия 3825 km2,
включваща градовете Провадия, Девня и Белослав
Население– около 490000 (70% в гр.Варна)
Един от четирите града в България с положителен демографски приръст
Анонси